KOMENTARZ DO ZEZWOLENIA I WYKAZU WÓD
 1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Gorzowie Wielkopolskim, zgodnie z załączonym wykazem.
 2. Zezwolenie ważne jest:
  • dla członka PZW wraz z kartą wędkarską i ważną legitymacja członkowską,
  • dla wędkarzy nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską,
  • dla cudzoziemców zgodnie z zapisami ustawy o rybactwie śródlądowym bez konieczności posiadania karty wędkarskiej i legitymacji członkowskiej.
 3. Zezwolenie zabezpieczone jest hologramem - dwuwymiarowym kodem matrycowym QR Code.
 4. Połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w aktualnych Szczegółowych Zasadach Amatorskiego Połowu Ryb
 5. Za nieprzestrzeganie ustalonych przepisów zezwolenie może zostać wstrzymane bez odszkodowania.
 6. Wędkarzowi nie wolno przechowywać i zabierać ryb poniżej i powyżej ich wymiarów ochronnych,
 7. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: karp do 30cm - od 70cm (nie dot. rzek); amur do 30cm - od 75cm (nie dot. rzek); sandacz do 50cm - od 90cm ; szczupak do 50cm - od 90cm; sum do 70cm (wszystkie wody); boleń do 50cm - od 80cm; lipień do 30cm - od 40cm; okoń do 20cm - od 40cm (nie obowiązuje w wodach ujętych w informatorze krainy pstrąga i lipienia); pstrąg potokowy do 30cm - od 50cm
 8. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:
  • W ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli): głowacica 1 szt.
  • w ciągu doby, tj. w godz. 0:00 - 24:00: sum - 1 szt., troć jeziorowa, wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń,- 2 szt. (łącznie); lipień, pstrąg potokovwy - 3 szt. (łącznie); pstrąg tęczowy, źródlany - 3 szt. (łącznie); brzana, karp, amur - 2 szt. (łącznie); lin - 4 szt. (łącznie); certa - 5 szt. (łącznie); jaź, kleń - 6 szt. (łącznie); leszcz - 10 szt. (łącznie); węgorz - 2 szt. (łącznie)
Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekraczać 10 szt. w ciągu doby.
 1. Zabrania się wędkowania w obrębach ochronnych, hodowlanych, zimowiskach i rezerwatach.
 2. Metoda trollingowa na rzekach: Odra, Warta, Noteć, dozwolona jest wyłącznie w porze od świtu do zmierzchu.
 3. Na rzekach i potokach znajdujących się w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia Okręgu Gorzowskiego wprowadza się zakaz połowu inną metodą niż metoda spinningowa i muchowa z zastosowaniem przynęt sztucznych.
 4. Dokonuje się zmian dotyczących okresów ochronnych dla następujących gatunków ryb:
  • węgorz - od 1 grudnia do 31 marca
  • sum: w rzekach - od 1 listopada do 15 czerwca, w pozostałych zbiornikach - od 1 listopada do 31 maja
 5. Łowienie ryb metodą trollingową dozwolone jest na rzece Odrze i Warcie wyłącznie od 16 czerwca do 31 października każdego roku.
 6. Łowienie ryb metodą trollingową zabronione jest na niżej wymienionych odcinkach rzek:
  • Rzeka Warta:
   - na odcinku od trzeciej ostrogi powyżej ujścia rzeki Noteci do Warty, do przeprawy promowej w miejscowości Santok,
   - rzeka Warta od mostu drogowego w miejscowości Kostrzyn nad Odrą do ujścia do rzeki Odry
  • rzeka Odra na odcinku od mostu drogowego w m. Kostrzyn nad Odrą do wysokości znaku wodnego określającego 618 km biegu rzeki Odry.
 7. Metoda "No kill", czyli "złów i wypuść". Zasada ta obowiązuje na odcinku:
  • rzeki Kłodawka: od mostku drogowego przy ul. Owocowej do mostu przy ul. Sikorskiego. Na wyżej wymienionym odcinku dozwolona jest włącznie metoda spinningowa lub muchowa, a zastosowane przynęty muszą być wyposażone w haczyki bezzadziorowe,
  • Obowiązuje na odcinku 1500 metrów (oznaczonym tablicami informacyjnymi) tzw. "ściany" leżącej na prawym brzegu rzeki Warty przy miejscowości Świerkocin. Na powyższym odcinku zasada "złów i wypuść" dotyczy wyłącznie metody gruntowo spławikowej.
 8. Wprowadza się zakaz wywozu zanęty i przynęty środkami pływającymi na jeziorze Głęboczek (gm. Słońsk).
 9. Wprowadza się zakaz łowienia ryb poprzez opuszczanie o podnoszenie przynęty w sposób ciągły z wyjątkiem łowienia ryb na lodzie.
 10. Zakaz połowu ryb w okresie od 01.03. do 31.08. każdego roku na jeziorze Przyłężek.
 11. Sprecyzowano zapis dotyczący obrębu ochronnego na przyujściowym odcinku rzeki Obry i nadano mu brzmienie: na lewobrzeżnym odcinku rzeki Warty - 300 metrów w dół i 300 metrów w górę od ujścia rzeki Obry wraz z 300 metrowym przyujściowym odcinkiem rzeki Obry.