Polski Związek Wędkarski E-ZEZWOLENIA
Okręg PZW w Gorzowie Wielkopolskim
https://www.pzw.gorzow.pl/zezwolenia
Pomoc techniczna: +48 95 7206 130
E-Zezwolenie
Płatność
Wydruk

REGULAMIN

 1. System dostępny pod adresem http://www.pzw.gorzow.pl/zezwolenia oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb.
 2. W sprzedaży są następujące rodzaje zezwoleń: jednodniowe, 7-dniowe i 14-dniowe z brzegu, roczna opłata za połów ryb ze środka pływającego dla wędkarzy zrzeszonych oraz niezrzeszonych i cudzoziemców, roczna opłata za połów ryb ze środka pływającego + trolling dla wędkarzy zrzeszonych oraz niezrzeszonych i cudzoziemców.
 3. Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z:
 4. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne:
  • - Dla członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską.
  • - Dla wędkarzy nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską.
  • - Dla cudzoziemców zgodnie z przepisami ustawy o rybactwie śródlądowym bez konieczności posiadania karty wędkarskiej.
 5. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line.
  1. płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi.
  2. opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
 6. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU (dawne Platnosci.pl).
 7. W ramach systemu PayU (dawne Platnosci.pl) obsługiwane są trzy rodzaje płatności:
  1. Kartą płatniczą
  2. Przelewem elektronicznym
  3. Przelewem tradycyjnym
 8. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU (dawne Platnosci.pl) dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
  Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].
  Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym, pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
 9. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w biurze Okręgu PZW w Gorzowie Wielkopolskim.
 10. Polityka zwrotów - zakupione e-zezwolenie podlega zwrotowi jedynie w przypadku gdy okres zezwolenia nie został rozpoczęty, w przeciwnym wypadku e-zezwolenie uważane jest za wykorzystane i nie ma możliwości zwrotu zakupionego e-zezwolenia. Zwrotu zezwolenia można dokonać osobiście w biurze Okręgu PZW w Gorzowie Wielkopolskim adres ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wielkopolski, lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu : +48 95 7206 130.
 11. Polityka reklamacji- zakupione e-zezwolenie podlega reklamacji w sytuacji gdy połów ryb był niemożliwy z przyczyn zależnych od Okręgu PZW w Gorzowie Wielkopolskim. Reklamacji można dokonać osobiście w biurze Okręgu PZW w Gorzowie Wielkopolskim adres ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wielkopolski, lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu : +48 95 7206 130.
 12. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze Okręgu PZW w Gorzowie Wielkopolskim, NIP 599-11-13-385, REGON 011508773, KRS 0000117342, adres ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wielkopolski, lub pod numerem telefonu : +48 95 7206 130.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgu PZW w Gorzowie Wielkopolskim adres ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wielkopolski (zwanym dalej: "PZW") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony PZW znajdującej się pod adresem www http://www.pzw.gorzow.pl/zezwolenia w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PZW. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez PZW podmiotom trzecim.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
TRANSAKCJE OBSŁUGUJE
PayU - Bezpieczne patnoci internetowe
Okręg PZW w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28/30,
Telefon: +48 95 7206 130, Adres e-mail: